Home page – Learn

Learn Read more »

Digital skills training has been an important part of the Chicago technology landscape for many years. A comprehensive strategy for digital excellence was laid out in the 2007 report, “The City that NetWorks: Transforming Society and Economy Through Digital Excellence“.

Hundreds of professionals have labored in dozens of programs across the city, doing the daily work of teaching residents how to take part in the digital revolution to use the Internetget jobs, and participate in civic life.

Connect Chicago has information on many different ways to gain digital skills:

Conoce más Lee más »

El entrenamiento en informática ha sido una parte importante del panorama tecnológico de Chicago durante muchos años. En el informe de 2007, “The City that NetWorks: Transforming Society and Economy Through Digital Excellence” (La ciudad que se conecta: transformación de la sociedad y economía a través de la excelencia informática), se presentó una estrategia integral para la excelencia informática.

Cientos de profesionales han trabajado en una gran cantidad de programas en la ciudad, enseñando diariamente a los residentes cómo formar parte de la revolución informática para usar el Internet, conseguir trabajos y participar en la vida cívica

Connect Chicago cuenta con información sobre muchas diferentes maneras de recibir entrenamiento en informática:

Nauka Czytaj więcej »

Szkolenia z umiejętności informatycznych od wielu lat stanowią ważny element krajobrazu technicznego Chicago. W roku 2007 naszkicowano wszechstronną strategię doskonalenia sprawności informatycznej, “Miasto w Sieci: (The City that NetWorks): Transformacja społeczna i gospodarcza dzięki cyber-umiejętnościom“.

Setki fachowców od dawna intensywnie pracują w ramach dziesiątków programów na terenie miasta, i codziennie wtajemniczają naszych mieszkańców w arkana udziału w rewolucji informatycznej, korzystania z Internetu, znajdowania pracy i szerszego udziału w życiu zbiorowości.

Connect Chicago służy informacją o rozmaitych metodach nabywania cyber-umiejętności:

学习 – 阅读详细信息

多年来,数字技能培训一直是芝加哥技术领域的一个重要部分。在 2007 年题为“网络城市:通过数字技术卓越进行社会和经济变革”(The City that NetWorks: Transforming Society and Economy Through Digital Excellence) 报告中提出了一套旨在促进数字技术卓越的综合性策略。

有数百名专业人员在芝加哥市的数十个相关计划中辛勤耕耘。他们的日常工作就是辅导居民如何参与这场数字革命,以便使用互联网、找工作以及参与市民生活。

Connect Chicago 所拥有的大量信息能够告诉您获得数字技能的诸多不同方法:

  • 社区培训:遍布城市各地的社区技术中心提供数十个相关计划
  • 在线课程:注册数字技能培训,并按照自己适应的进度来学习
  • 在线培训图书馆:您是培训师?您可以随意浏览并下载各种课程,以便在您所在的场所使用
  • CyberNavigators:该长期计划在 45 个图书馆场所提供现场帮助
  • 数字技能动议:在 30 个场所提供密集的现场培训